PREIS ANFRAGEN

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Oświadczenie w sprawie ochrony danych

firmy Tacke + Lindemann Baubeschlag- und Metallhandel GmbH & Co.KG, Beratgerstraße 31-33, 44149 Dortmund, Niemcy.

Państwa zaufanie dotyczące prawidłowego postępowania z Państwa danymi jest dla nas istotnym warunkiem sukcesu naszej oferty online. Dlatego kładziemy duży nacisk na ochronę danych. Zbieranie, przetwarzanie (zapisywanie, zmienianie, przekazywanie, blokowanie i usuwanie) i wykorzystywanie Państwa danych następuje wyłącznie przy uwzględnieniu obowiązujących regulacji prawa ochrony danych, TMG (ustawy o telemediach), BDSG (federalnej ustawy o ochronie danych), a przede wszystkim europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli korzystają Państwo z naszych ofert i usług, musimy jednak przetwarzać Państwa dane osobowe. Dotyczy to przede wszystkim utworzenia kont klienta dla zakupów online i aby możliwe było realizowanie Państwa zleceń, np. zamówień i doskonalenie naszych ofert i usług. Dane są osobowe wówczas, kiedy można je jednoznacznie przyporządkować określonej osobie fizycznej. Podstawy prawne ochrony danych zawarte są w RODO, federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG) i ustawie o telemediach (TMG). Poniższe regulacje informują o rodzaju, zakresie i celu zbierania, wykorzystania i przetwarzania danych osobowych przez oferenta.

Tacke + Lindemann
Baubeschlag- und Metallhandel GmbH & Co.KG
Beratgerstraße 31-33
44149 Dortmund

Tel.: +49 (0)231 17777-0
E-mail: info@tacke-lindemann.de

Tacke + Lindemann podejmuje liczne działania techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę Państwa danych, Tacke + Lindemann korzysta np. z wystandaryzowanego szyfrowania SSL, zarówno przy połączeniach przychodzących, jak i wychodzących. Według znanego stanu techniki w ten sposób dane wrażliwe nie mogą być wysyłane lub odbierane jako tekst do odczytu. Pomimo tych starań informujemy, że internetowe przesyłanie danych ma luki bezpieczeństwa, kompletna ochrona przed dostępem osób trzecich jest tym samym niemożliwa. Oprócz tego zastrzegamy sobie możliwość dostosowania treści tych wskazówek o ochronie danych, w zależności od potrzeb. Rekomendujemy, aby w regularnych odstępach czasu weryfikować aktualność tych treści.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych w Tacke + Lindemann lub chcą Państwo korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych (patrz poniżej), prosimy zwracać się do naszego eksperta ds. ochrony danych.

Tacke + Lindemann
Baubeschlag- und Metallhandel GmbH & Co.KG
Beratgerstraße 31-33
44149 Dortmund

Tel.: +49 (0)231 17777-0
E-mail: dsb@tacke-lindemann.de

 1. Dane serwera

  Ze względów technicznych rejestrowane są m.in. wymienione dane, które Państwa przeglądarka internetowa przesyła do nas lub do naszego dostawcy usług internetowych (tak zwane pliki dziennika serwera):

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Stosowany system operacyjny
  • Strona internetowa, z której nastąpiło przejście na daną stronę (URL referencyjny)
  • Odwiedzana strona internetowa
  • Data i godzina dostępu
  • Adres protokołu internetowego (IP).

  Takie anonimowe dane są zapisywane oddzielnie od ewentualnych podanych danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację danej osoby. Są one oceniane w celach statystycznych, aby możliwa była optymalizacja naszej strony internetowej i naszych ofert.

 2. Funkcja rejestracji

  Występuje możliwość zarejestrowania się na naszej stronie. Dane podawane podczas rejestracji, wprowadzane do maski wpisywania w formularzu rejestracji to:

  • Klient firmowy lub indywidualny
  • Określenie płci (Pan / Pani)
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres mailowy
  • Hasło
  • Data urodzenia
  • Ulica i numer domu
  • Kod pocztowy
  • Miejsce zamieszkania
  • Kraj

  są zbierane i zapisywane wyłącznie w celu zastosowania naszej oferty. Przekazywanie osobom trzecim następuje, jeśli jest to konieczne w ramach uzasadnionych interesów w związku z realizacją zleceń. Nie następuje porównanie tak zebranych danych z danymi, które są zbierane przez inne komponenty naszej strony.

 3. Ciasteczka

  Na naszej stronie internetowej (www.Tacke-Lindemann.com) stosujemy tak zwane ciasteczka do określania wielokrotnego korzystania z naszej oferty przez tego samego użytkownika / właściciela łącza internetowego. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa komputerze. Służą one do optymalizacji naszej strony internetowej i naszych ofert. Zwykle są to tak zwane „ciasteczka sesji", które są ponownie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie.

  Czasami takie ciasteczka przekazują jednak informacje, umożliwiające automatyczne rozpoznanie użytkownika. Takie rozpoznanie następuje na podstawie adresu IP zapisanego w ciasteczkach. Tak uzyskane informacje służą do optymalizacji naszych ofert i umożliwienia łatwiejszego dostępu do naszej strony.

  Mogą Państwo uniemożliwić instalację ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Informujemy jednak, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 4. Newsletter

  Oferujemy Państwu możliwość subskrypcji newslettera na naszej stronie. Do wysyłki naszego newslettera stosujemy tak zwaną metodę Double Opt In, tzn. otrzymają Państwo newsletter mailowo dopiero wówczas, kiedy nam wcześniej Państwo potwierdzą, że chcą aktywować usługę newslettera. W tym celu prześlemy Państwu maila na podany adres mailowy. Dopiero po kliknięciu linka zawartego w mailu, potwierdzą Państwo, że chcą otrzymywać nasz newsletter. Wraz z tym newsletterem informujemy Państwa w regularnych odstępach czasu o naszych ofertach. Aby możliwe było odbieranie naszego newslettera, potrzebują Państwo ważnego adresu mailowego. Wprowadzony przez Państwa adres mailowy zostanie przez nas skontrolowany pod względem tego, czy rzeczywiście są Państwo właścicielem podanego adresu mailowego lub czy właściciel jest autoryzowany do odbioru newslettera. Wraz z subskrypcją naszego newslettera będziemy zapisywać Państwa adres IP i datę oraz godzinę subskrypcji. Służy to jako zabezpieczenie, kiedy osoba trzecia korzysta bez upoważnienia z Państwa adresu mailowego i subskrybowała nasz newsletter bez Państwa wiedzy. Nie zbieramy innych danych. Tak zebrane dane są stosowane wyłącznie do pobierania naszego newslettera. Nie ma miejsce przekazywanie osobom trzecim. Nie następuje także porównanie tak zebranych danych z danymi, które są zbierane przez inne komponenty naszej strony. W każdej chwili mogą Państwo anulować subskrypcję newslettera. Szczegóły w tym zakresie podane są w mailu z potwierdzeniem i każdym newsletterze.

 5. Możliwość kontaktu

  Na naszej stronie występuje możliwość skontaktowania się z nami przez email i/lub przez formularz kontaktowy. W takim przypadku dane wprowadzone przez użytkownika są zapisywane w celu przetwarzania kontaktu. Dane te nie są przetwarzane osobom trzecim. Nie następuje także porównanie tak zebranych danych z danymi, które są zbierane przez inne komponenty naszej strony.

 6. Możliwość komentarza

  Dajemy Państwu na naszej stronie możliwość pozostawiania komentarzy dotyczących poszczególnych treści, usług, produktów itp. W tym celu zapisywany jest adres IP zapisującego / właściciela łącza. Takie zapisywanie następuje dla naszego bezpieczeństwa w przypadku, kiedy wprowadzający dane przez swój komentarz naruszy prawa osób trzecich i/lub będzie umieszczać treści niezgodne z prawem. Tym samym po naszej stronie występuje zainteresowanie zapisanymi danymi wprowadzającego, tym bardziej, że w niektórych sytuacjach mogą one być istotne w związku z naruszeniem prawa. Nie ma miejsce przekazywanie osobom trzecim. Nie następuje także porównanie tak zebranych danych z danymi, które są zbierane przez inne komponenty naszej strony.

 7. Przekazywanie danych osobowych, informacja o wypłacalności, dostawa

  Części Państwa danych przekazujemy dla wypełnienia zobowiązania do usługodawców, np. oferentów płatności, dostawców, usługodawców logistyki, Call Center, oferentów rozwiązań w zakresie oprogramowania i usługodawców IT. Usługodawcy mają siedzibę niemal wyłącznie w UE lub przetwarzają dane tylko w UE. Wyjątki od tego są opisane w poniższych punktach.

  Jeśli realizowane jest świadczenie wstępne, np. przy zakupie na fakturę, dla zachowania naszych uzasadnionych interesów zbieramy informacje o wypłacalności na podstawie metody matematyczno-statystycznej z wywiadowni. W tym celu przesyłamy dane osobowe potrzebne do weryfikacji wypłacalności do wywiadowni i stosujemy otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie braku płatności dla podjęcia odpowiedniej decyzji o uzasadnieniu, wykonaniu lub zakończeniu stosunku umownego. Na zapytanie chętnie Państwu przekażemy, do jakich wywiadowni się w tym celu zwracamy.

 8. Trusted Shops

  Na tej stronie internetowej zintegrowana jest funkcja Trustbadge Trusted Shops, która służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i ewentualnych ocen oraz do oferowania produktów Trusted Shops klientom po złożeniu przez nich zamówienia. Funkcja ta wynika z naszych uzasadnionych interesów dotyczących optymalnego urynkowienia naszej oferty. Trustbadge i powiązane z nią usługi są oferowane przez firmę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

  Po uruchomieniu Trustbadge serwer webowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera np. Państwa adres IP, datę i godzinę otwarcia, przesłaną ilość danych i dane administratora (dane dostępowe) i dokumentuje uruchomienie. Takie dane dostępowe nie są przetwarzane i są automatycznie nadpisywane nowymi treściami najpóźniej w ciągu siedmiu dni od zakończenia wizyty na stronie. Dodatkowe dane osobowe są przesyłane do Trusted Shops, jeśli po uzgodnieniu zamówienia zdecydowali się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub zarejestrowali się już Państwo do danego użytkowania. W takim przypadku obowiązuje umowa uzgodniona między Państwem a Trusted Shops.

 9. Korzystanie z Google Analytics z funkcją anonimizacji

  Na naszej stronie stosujemy Google Anaylitcs, usługę analizy treści internetowych firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nazywana w dalszym ciągu „Google“. Google Analytics stosuje tak zwane „ciasteczka", pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa.

  Utworzone przez te ciasteczka informacje, przykładowo czas, miejsce i częstotliwość wizyty na stronie włącznie z adresem IP są przesyłane do Google w USA i tam zapisywane.

  Na naszej stronie korzystamy z Google Analytics z funkcją anonimizacji IP. Państwa adres IP w takim przypadku w krajach członkowskich UE lub w innych krajach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest odpowiednio skracany i przez to poddawany anonimizacji.

  Google będzie korzystać z tych informacji, aby ocenić korzystanie z danej strony internetowej, aby zestawiać raporty o aktywnościach na stronach internetowych i aby świadczyć inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. W razie potrzeby Google będzie też przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane ustawowo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

  Według informacji podawanych przez Google, firma ta nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić instalację ciasteczek przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

  Oprócz tego Google umożliwia dla popularnych przeglądarek opcję dezaktywacji, która zapewnia większą kontrolę tego, które dane są rejestrowane i przetwarzane przez Google. Jeśli aktywują Państwo tę funkcję, żadne informacje dotyczące wizyty na stronie nie będą przesyłane do Google Analytics. Aktywacja nie uniemożliwia natomiast przesyłania informacji do nas lub do innego zaangażowanego przez nas usługodawcy w zakresie analizy treści internetowych. Dodatkowe informacje dotyczące udostępnionej przez Google opcji dezaktywacji i aktywacji tej opcji, zawarte są pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 10. Stosowanie komponentów rekomendacji Google+

  Na naszej stronie internetowej stosujemy przycisk „+1“ usługi Google+ firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, w dalszym ciągu nazywanej „Google”.

  Po każdym uruchomieniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w taki komponent „+1“, komponent ten powoduje, że Państwa przeglądarka pobiera odpowiedni layout od Google.

  Poprzez ten proces Google jest informowana o tym, która konkretna strona z naszej oferty internetowej jest właśnie odwiedzana.
  Odpowiednio do danych Google następuje dalsza ocena Państwa wizyty pod względem tego, czy nie są Państwo zalogowani w koncie Google.

  Jeśli są Państwo zalogowani w Google, po otwarciu naszej strony i po naciśnięciu przycisku „+1" zbierane są informacje o Państwa koncie Google, rekomendowanej przez Państwa stronie internetowej i adresie IP oraz inne informacje dotyczące przeglądarki.

  W ten sposób rekomendacja „+1“ może zostać zapisana i udostępniona publicznie. Państwa rekomendacja„+1“ może być wówczas wyświetlana jako informacja razem z Państwa nazwą konta i ewentualnie zapisanym w Google zdjęciem w usługach Google, przykładowo wynikach wyszukiwania lub na Państwa koncie Google lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych i treściach w Internecie. Oprócz tego Google może powiązać Państwa wizytę na naszej stronie z zapisanymi w Google danymi. Google rejestruje te informacje także po to, aby doskonalić usługi Google. Jeśli chcą Państwo jak najskuteczniej uniemożliwić wyżej wymienione rejestrowanie przez Google, przed wizytą na naszej stronie internetowej muszą się Państwo wylogować z konta Google.

  Informacje dotyczące ochrony danych dla przycisku „+1“ z wszystkimi innymi informacjami dotyczącymi rejestrowania, przekazywania i korzystania z danych przez Google, dotyczące Państwa odnośnych praw i możliwości ustawień profilu, można wyświetlać tutaj: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

 11. Stosowanie komponentów facebook

  Na naszej stronie internetowej stosowane są tak zwane wtyczki społecznościowe („wtyczki") społeczności internetowej Facebook, zarządzanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Takie wtyczki są oznaczone logiem Facebook lub dodatkiem „Wtyczka społecznościowa Facebook“. Zestawienie wtyczek i ich wyglądu zawarte jest tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins

  Po otwarciu naszej strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Treść wtyczek jest bezpośrednio przesyłana przez Facebook do przeglądarki i jest integrowana na stronie. Poprzez takie zintegrowanie Facebook otrzymuje informacje o tym, czy przeglądarka uruchomiła odpowiednią stronę z naszej oferty, także wówczas, kiedy nie mają Państwo profilu Facebook lub nie są Państwo zalogowani na Facebooku. Ta informacja (włącznie z Państwa adresem IP) będzie przesyłana przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio na serwer Facebook w USA i tam zapisywana. Jeśli są Państwo zalogowaniu na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej Państwa profilowi Facebook. Jeśli korzystają Państwo z wtyczki, na przykład nacisną Państwo przycisk „Lubię to" lub pozostawią komentarz, taka informacja również jest przesyłana bezpośrednio na serwer Facebook i jest tam zapisywana. Oprócz tego informacje są publikowane na Państwa profilu Facebook i są wyświetlane Państwa znajomym. Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego przetwarzania i korzystania z danych przez Facebook i powiązane z tym prawa i możliwości ustawień dotyczące ochrony sfery prywatnej podane są we wskazówkach ochrony danych Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

  Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook bezpośrednio przyporządkowywał Państwa profilowi Facebook dane zebrane przez naszą stronę internetową, przed wizytą na naszej stronie muszą Państwo wylogować się z Facebooka. Mogą też Państwo całkowicie zablokować ładowanie wtyczki Facebook przy użyciu dodatku do Państwa przeglądarki, np. „Facebook Bloker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

 12. Stosowanie Google Remarketing

  Na naszej stronie stosujemy usługę Google Remarketing firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nazywana w dalszym ciągu „Google“, wraz z Google Remarketing mogą być przełączane treści dla użytkowników, którzy już odwiedzali naszą stronę internetową w przeszłości. W sieci reklamowej Google można przez to przedstawiać na stronie treści dopasowane do upodobań użytkownika. Google Remarketing stosuje do tej oceny ciasteczka. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania ze strony internetowej. W ten sposób możliwe jest ponowne rozpoznanie naszych odwiedzających, kiedy otworzą dane strony w sieci reklamowej Google. W ten sposób w sieci reklamowej mogą być prezentowanie treści reklamowe Google, które dotyczą treści, które odwiedzający wyświetlił wcześniej na stronach sieci reklamowej Google, które również stosują funkcję remarketingu od Google. Według własnych informacji Google nie zbiera w związku z tym danych osobowych. Można wyłączyć tę funkcję, wprowadzając pod linkiem http://www.google.com/settings/ads odpowiednie ustawienia.

 13. Stosowanie Youtube

  Niektóre strony z naszej oferty zawierają linki, a niekiedy zintegrowane filmy z YouTube. YouTube to usługa Google Inc., Cel i zakres zbierania i wykorzystania danych przez Google, a także Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony jako klienta YouTube podane są w wskazówkach dotyczących  ochrony danych w Google/YouTube..

 14. Stosowanie Google AdWords

  Do reklamowania naszej strony internetowej stosujemy oprócz tego narzędzie reklamowe Google „Google AdWords". W jego ramach stosujemy na naszej stronie internetowej usługę analizy „Conversion Tracking" firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nazywana w dalszym ciągu „Google“. Kiedy przejdą Państwo przez treść Google na naszą stronę internetową, ciasteczko jest zapisywane na komputerze. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa komputerze. Takie tak zwane „ciasteczka Conversion" tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osobistej. Kiedy odwiedzają Państwo określone strony i ciasteczko nie straciło jeszcze ważności, wykrywamy razem z Google, że kliknęli Państwo jako użytkownik na jedną z naszych treści w Google i zostali Państwo przekierowani na naszą stronę.

  Informacje zebrane przy pomocy „ciasteczek Conversion" służą Google do generowania statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Dzięki tej statystyce dowiadujemy się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na naszą treść, a także informację o tym, które strony były otwierane przez danego użytkownika. My lub inni reklamodawcy „Google AdWords" nie otrzymujemy jednak informacji, które pozwalałyby na identyfikację użytkownika.

  Mogą Państwo uniemożliwić instalację „ciasteczek Conversion" przez odpowiednie ustawienia przeglądarki, przykładowo takie, gdzie automatycznie umieszczanie ciasteczek jest dezaktywowane lub blokowane są tylko ciasteczka z domeny „googleadservices.com“.

  Powiązane oświadczenie w sprawie ochrony danych Google dostępne jest pod linkiem: https://services.google.com/sitestats/pl.html

 15. Stosowanie ciasteczek affilinet Tracking

  Na naszej stronie internetowej stosujemy ciasteczka affiilinet Tracking do prawidłowego rejestrowania sprzedaży i/lub treści. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które komputer zapisuje przy odwiedzaniu strony internetowej. Takie ciasteczka Affilinet Tracking nie zapisują danych osobowych. Rejestrowane są tylko numer identyfikacyjny partnera, a także numer porządkowy środka reklamowego, który został kliknięty przez odwiedzającego stronę. Takie informacje są potrzebne do realizowania płatności między użytkownikiem strony i reklamodawcami. Numer identyfikacyjny partnera służy przy zawieraniu transakcji do przyporządkowania prowizji płaconej partnerowi.

  Mogą Państwo uniemożliwić instalację ciasteczek przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 16. Publikowanie ogłoszeń o pracę / aplikowanie online

  Dane aplikacyjne są zbierane elektronicznie i przetwarzane w celach realizacji procedury aplikacyjnej. Jeśli po Państwa aplikacji zostanie zawarta umowa zatrudnienia, Państwa przesyłane dane mogą być zapisywane w celach procesów organizacyjnych i administracyjnych w Państwa aktach osobowych przy uwzględnieniu odnośnych przepisów prawnych.

  Usuwanie przekazanych przez Państwa danych następuje po odrzuceniu aplikacji automatycznie w ciągu dwóch miesięcy od przekazania informacji o odrzuceniu. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy ze względu na wymogi ustawowe (przykładowo obowiązek dokumentowania według ustawy o równym traktowaniu) konieczne jest dłuższe przechowywanie lub kiedy jednoznacznie wyrazili Państwo zgodę na dłuższe zapisywanie w naszej bazie danych.

 17. Państwa prawa jako podmiotu danych (m.in. informowanie / odwołanie / usuwanie)

  Na podstawie federalnej ustawy o ochronie danych i RODO przy pytaniach dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystania danych osobowych i ich korygowania, blokowania, usuwania lub odwołania mogą Państwo zwrócić się do nas, co nie wiąże się z żadnymi kosztami. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo domagania się informacji o swoich danych osobowych (patrz artykuł 15), także korygowania (patrz artykuł 16), usuwania (patrz artykuł 17) lub przynajmniej ograniczenia przetwarzania (patrz artykuł 18) danych osobowych.

  Oprócz tego mają Państwo prawo do przenoszenia danych (patrz artykuł 20). Oprócz tego mają Państwo prawo do tego, aby w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (artykuł 7) i odmówić przetwarzania, które następuje na podstawie rozważania uzasadnionych interesów (patrz artykuł 21, punkt 4 RODO). Oprócz tego mają Państwo prawo do składania zażalenia we właściwym urzędzie nadzoru ochrony danych.

  W razie dalszych pytań dotyczących zbierania, wykorzystania i przetwarzania Państwa danych, w razie informacji, korekt, blokady lub usuwania danych i odwołania udzielonej zgody, prosimy zwracać się do nas na podany adres:

  Tacke + Lindemann
  Baubeschlag- und Metallhandel GmbH & Co.KG
  Beratgerstraße 31-33
  44149 Dortmund

  Tel.: +49 (0)231 17777-0
  E-mail: dsb@tacke-lindemann.de

Stan na: Maj 2018

Koniec informacji o ochronie danych